Hirsiset Unique homes husmodeller timmerhus för dina drömmars, timmerbyggnader som klarar tidens tand. Baserat på dina planer kommer att skapa exakt det timmerhus eller den timmerstuga du vill ha.

.