Materialet som ingår i dina dröms timmerhus leverans väljs enligt önskemål. Standardleverans innehåller bekanta och trygga material, men om du vill, inkluderas också annat material som bättre motsvarar dina personliga behov. De kan till exempel vara dörrar och fönster eller ytmaterial som avviker från våra standardmodeller.

Planering

Dina dröms timmerhus leverans planering börjar med ett kundesamtal. Vår personal har kännedom om olika möjligheter och erfarenheter om att uppfylla olika slags idéer. Vi hjälper gärna vid varje skede av planering.

Timmerhus planeras med program som möjliggör flexibelt planerande och tillverkning av hus som motsvarar dina önskningar. Data från planering skickar elektroniskt till produktion, där automatiska maskiner timrar noggrant efter dina önskemål.

Planering sker alltid i samarbete med kunden och hen kan granska att planen motsvarar beställning innan tillverkningen startar.

Planering

Tillverkning

I nutidens timmerhusfabrik producerar vi inga hus till lager utan som direkt leverans till en kund och oftast efter kundens personliga önskemål. Vår utgångspunkt är att vi handlar på kundernas villkor och säkerställer att huspaket levereras snabbt. Därför måste tillverkningen ske effektivt och flexibelt.

Vi har utvecklat ett nytt handlingskoncept som innebär att tillsammans med kunden söker vi den bästa konstruktionslösningen och det bästa sättet att genomföra projektet, oavsett om det handlar om ett egnahemshus eller om ett fritidshus. Vi levererar hus med hjälp av våra samarbetspartners. Vi tar hand om planeringen, logistiken och samarbetet med kunden. Fabriken levererar huset vid den bestämda tiden.

Önskat resultat består av lyckade detaljer. Noggrann planering minskar problem på byggplatsen och möjliggör effektiva förberedelser som då minskar monteringstiden.

tuotanto

Logistik

Det är viktigt i ett timmerhus byggprojekt att huspaketen kommer till byggplatsen vid en bestämd och uppgjord leveranstid, vare sig platsen ligger i hemlandet eller utomlands på andra sidan av världen. Hirsiset engagerar i hustransport pålitliga partners, som transporterar huspaketet till byggplatsen vid den bestämda tidpunkten.

Timret packas så att virkesdelarna är skyddade. På så sätt kommer varorna till byggplatsen hela och rena.

Montering

Att montera ett Hirsiset-hus kräver yrkeskunnande och omsorg, och kan göras av en person som har elementära kunskaper i husbyggandet. Vi skickar monteringsinstruktioner med huspaketen och monteringsritningar av alla struktur följer med. Leveransen innehåller många färdiga virkesdelar, vars montering sker snabbt och lätt.

Vid behov, hjälper vi att finna en professionell monteringsgrupp, eller skickar en kunnig förman till byggplatsen.

Hirsitalon rakentaminen