Vår kvalitet är känd i flera länder runt i världen. Vi har levererat finska timmerhus och timmerstugor eller fritidshus till våra kunder i över 20 länder.

Exporten påbörjades i början av 90-talet, då de fösta timmerhus levererades till Tyskland. Vi har medvetet ökat antalet exportländer och nuförtiden har vi arbetspartners i över 20 länder.

Våra viktigaste värden är service på kundernas villkor och pålitlig verksamhet med kvalitet. Förutsättningar för en lyckade exportverksamhet är hög kvalitet och punktlighet med leveranser.

Arbetspartners

Ett komplett huspaket består av många olika delar. Sådana är till exempel dörrar, fönster, trappor och olika slags fästen. De skaffas från arbetspartners som har samma höga krav på kvaliteten som vi. Förutom kvaliteten är leveranssäkerhet och det att tidtabellen hålls viktig för oss när vi väljer arbetspartners. En komplett timmerhusleverans av hög kvalitet kräver samarbete mellan alla inblandade leverantörer.

ARK Stenius
Artopine
Cent
HR-ikkunat
Huliswood
Konepuristin
Lappiporras
Pellopuu
Puukeidas
Viking Window AS