Hemmet är människans viktigaste plats och timmerhus är ett val, som bjuder de bästa förutsättningar för hälsosamt boende. Undersökningar visar att inomhusluften i ett timmerhus är hälsosam och timmer som byggmaterial lämpar sig för husägares behov. I ett Hirsiset-hus kombineras modern atmosfär och byggnadsteknik.

Att bygga ett eget hus är ett viktigt projekt. Med oss är ditt projekt i kunniga händer. Hirsiset förverkligar dina drömmar enligt dina personliga timmerhus önskemål. Om du vill, så har vi också ett urval färdiga husmodeller.

Välkommen till Hirsiset Life.

Koiteli timmerhus i Finland

Why log?

A log is a versatile building material that enables many kinds of log home dreams. The log is excellently suitable for house construction, yard buildings, as well as a building material for schools and kindergartens. Log houses are suitable to different landscapes, creating a homely and calming environment.   Life is good in a log…

Tumma hirsitalo

The log house is an ecological choice

Log houses are good for the environment Wood is the only renewable construction material. Forests have the ability to sequester carbon dioxide from the atmosphere and store it. Every log building is a carbon storage! The carbon footprint of log walls of the house in the picture is 2900 kgCO2e. This amount of carbon dioxide…

Laxstjärten timmerhus i Finland

The ecology of the log

The ecological of the log house is an important value. The lifestyle that strives for ecology and environmental friendliness is one of the reasons why log houses are increasingly popular. Unlike other buildings, the log house is also reusable. A log frame that is even hundreds of years old can be dismantled and re-erected in…

Maxi Log

Maxi log is a new non-settling log for log house builders that makes installation work easier.   Assembly of Hirsiset Maxi log house. Roof on in three days. Maxi log is a new non-settling log for log house builders that makes installation work easier. Maxi log is significantly taller than regular logs. It is always…