Kobo Totto-No Mori Co., Ltd

Tel. +81 (0)0438 30 6100

Hidenori Torii Kisarazu, Chiba Prefecture Yana 4449-5 292-0812 JAPAN Mobile phone: +81 (0)90 4957 8864

Log House 21 Ltd

Tel. +81 (0)11 375 4651

Hiroshi Matsunobu 130-1 Nishinosato Kitahiroshima-City Hokkaido 061-1102 JAPAN

Suomi International Corporation

Tel. +81 (0) 773 59 2166

Yoji Matsui Ubarashimo 341-1 Miwa-cho, Fukuchiyama-shi Kyoto 620-1425 JAPAN