Suomi International Corporation

Tel. +81 90 1908 1155

Yoji Matsui Ubarashimo 341-1 Miwa-cho, Fukuchiyama-shi Kyoto 620-1425 JAPAN

Log House 21 Ltd

Tel. +81 (0)11 375 4651

Hiroshi Matsunobu 130-1 Nishinosato Kitahiroshima-City Hokkaido 061-1102 JAPAN

Kobo Totto-No Mori Co., Ltd

Tel. +81 (0)438 30 6100

Hidenori Torii Kisarazu, Chiba Prefecture Yana 4449-5 292-0812 JAPAN Mobile phone: +81 (0)90 4957 8864